Vodárny, čerpadla, zavlažování, solární systémy

Projekce zavlažovacích systémů, montáž, servis

Projekcí, montáží, pravidelnou údržbou a případným servisem systémů závlah se naše společnost zabývá již od roku 1998. Za tuto dobu jsme instalací bezproblémově fungujícího systému závlah zahrad rodinných domů, parků, tenisových kurtů, golfových či fotbalových hřišť přispěli ke spokojenosti velkého počtu zákazníků a úspěšného chodu mnoha sportovišť a fotbalových klubů.

Jednou z mnoha výhod námi montovaného systému závlah značky TORO jsou nejen nemalé zkuišenosti, ale i možnost poskytnutí okamžitího servisu a případě jakýchkoli problémů se systémem či vodními čerpadli jež systém zásobují.

co dělat v případě zájmu o námi nabízený systému automatických závlah ?

… můžete nás kontaktovat telefonicky na níže uvedených číslech, E-mailové či poštovní adrese, nebo si přijít osobně pohovořit o Vaší představě o realizaci tohoto systému.

… zdarma, na základě Vámi poskytnutých podkladů pro projekci a osobní konzultaci, Vám předložíme technickou a cenovou nabídku.

… dalším bodem úspěšné realizace je uzavření smlouvy o dílo, na jejímž základě – v termínu tam dohodnutém, bude zahájena samotná realizace montáže.

… po dokončení montáže Vám bude předvedena správná funkčnost systému a seznámíme Vás s ovládáním tak, abyste mohli plně využívat předností celého systému závlah. Teprve poté Vám bude dokončená zakázka předána.

… dle smlouvy o dílo má každý zákazník právo na jedno bezplatné zazimování - vypuštění systému závlah, před zimním obdobím - naší firmou.

Při realizaci návrhu zavlažovacího systému je nutno vycházet ze základních údajů:
1.)     Rozměry zavlažované plochy
Je nutno velmi podrobně vyznačit vzájemné vzdálenosti jednotlivých charakteristických částí (chodník, bazén, ohrazení, aj.)
2.)     Plán výsadby
Zde je nutno vyznačit jednotlivé druhy rostlin i s polohou umístění. Nejlépe je poskytnout plán zahradního architekta v příslušném měřítku.
3.)     Zdroj vody
Vyznačte, z jakého zdroje bude odebírána voda pro zavlažovací účely. Může se jednat o:
     - řeku, potok, rybník, slepé rameno,
     - kopanou studnu (vyznačte průměr, hloubku a úroveň hladiny vody studny),
     - vrtanou studnu (vyznačte průměr, hloubku a úroveň hladiny vody studny),
     - jímku, do které bude voda čerpána z jiného zdroje (její objem a jednotlivé výstupy).
U všech zdrojů vyznačte vydatnost v m3/hod nebo v l/min a míru znečištění.
4.)     Ostatní
Vyznačte orientaci zavlažovaného pozemku, převládající větry v posuzované oblasti, převládající složení půdy, místní poměry půdy (zvýšená prosákavost nebo vlhkost, aj.)
V případě, že již máte zabudovaný čerpací agregát, vyznačte jeho parametry a polohu umístění i s potrubním vedením.
Dále vyznačte Vaše další požadavky, které by měl plnit zavlažovací systém. Obecně je nutné předpokládat, že komponenty zavlažovacího systému TORO jsou odolné proti běžnému mechanickému opotřebení, nikoliv však proti těžkým mechanismů.

Kontaktujte nás zde:
TARGET PUMPS, s.r.o.
Cihlářská 1153
686 04 Kunovice
606 744511,  602 734487
e-mail: targetpumps@targetpumps.cz

target pumps webdesign studio taox

Copyright (c) 2017
TARGETPUMPS
Všechna práva vyhrazena

target pumps www.varem.cz www.aquapress.it www.toro.com www.citypumps.it